Bezirksvertretung

Christiane Gruyters

Christiane Gruyters

Sprecherin

Landgrafenstr. 131
44139 Dortmund

Tel.: 0231 - 12 23 90

Marianne Gurowietz

Marianne Gurowietz

Stv. Sprecherin

Landgrafenstr. 131
44139 Dortmund

Tel.: 0231 - 10 30 83

Sigrun Katscher

Sigrun Katscher

Felkestraße 23
441411 Dortmund

Tel.: 0231 - 700 52 50

Alessia Mainardi

Alessia Mainardi

Robert-Koch-Straße 9
44135 Dortmund

Tel.: 0231 - 728 13 27